Laan van Staalduinen
Algemeen directeur van LEI Wageningen UR

Mevrouw ir. Laan van Staalduinen is algemeen directeur van LEI Wageningen UR en vertelt: “Deze sector staat wereldwijd op de tweede plaats betreffende export en zorgt voor tien procent van het Bruto Nationaal Product in Nederland. De sector is, samen met alle verwerkende en toeleveringsbedrijven, goed voor tien procent van de Nederlandse werkgelegenheid. De agrarische sector is nog één van de weinige sectoren in Nederland waar ook echt iets geproduceerd wordt.” Ze stelt dat de sector zo sterk is door de Hollandse handelsgeest én door het belang dat overheid en het bedrijfsleven zien in kennisontwikkeling. “Innovaties komen alleen tot stand als partijen durven investeren – ook in kennisontwikkeling - en gelukkig is dat het geval.”

Veilig voedsel

De wereldwijde vraag naar voedsel stijgt door maatschappelijke ontwikkelingen als verstedelijking en de groeiende wereldbevolking. “Men wil gevarieerd en veilig voedsel, maar de ruimte wordt beperkter en de grondstoffen schaarser. We moeten dus meer doen met minder en dat kan deze sector goed. Hoe je boert, is belangrijk. Zo staat één varken in Nederland gelijk aan twee varkens elders in de wereld om dezelfde varkensvleesopbrengst te realiseren en staat hier één koe tegenover drie koeien ergens anders om dezelfde melkgift te realiseren.”

Maatschappelijk

Techniek en ICT spelen een belangrijke rol bij innovaties in deze sector. “In een project van Tuinbouw Digitaal wordt bijvoorbeeld gewerkt aan slimme software waarmee het mogelijk is om de hele plantenketen - van groei tot verkoop in de winkel –te sturen. Dat zorgt voor een efficiëntere bedrijfsvoering bij tuinder, veiling en handel, maar ook in de winkels waar ook ter wereld.”

Emissie versus diervriendelijk

Ook duurzaamheid speelt een grote rol in deze sector. “Duurzaamheid is nodig, maar lastig. Want hoe weeg je de verschillende aspecten ervan? In moderne stallen – zo blijkt uit onderzoek - zijn de emissies lager, dus dat is goed voor het milieu. Maar dieren buiten in de wei is diervriendelijker. Het is dus in dit geval zoeken naar een duurzame oplossing die minder emissie geeft én diervriendelijk is.”