Bavo van den Idsert
Directeur Bionext.

“De vraag van consumenten naar biologische producten is inderdaad snel gestegen en blijft stijgen. En hoewel de aanbodkant ook groeit, blijft het aantal biologische boeren wat achter.” Hij verklaart dat als volgt: “In Nederland is de grondprijs enorm hoog en biologische landbouw heeft nu eenmaal meer grond nodig dan de intensieve landbouw, want de dieren moeten naar buiten kunnen. Voor jonge boeren is het dus heel moeilijk een nieuw biologisch bedrijf te starten. Voor gangbare boeren is de omschakelperiode van twee jaar een forse barrière, hij moet dan ook die twee jaar voorfinancieren voordat er oogst is die meer opbrengt dan de producten van intensieve landbouw. Het bio aanbod stijgt vooral door areaaluitbreiding van bestaande bedrijven.”

Im- en export

Nederland heeft ook in biologische producten een sterke im- en exportmarkt. “Nederland importeert voornamelijk exotische producten en granen voor de tussenbewerking. Onze export van biologische producten groeit sterk omdat de vraag in andere landen ook stijgt. Frankrijk wil graag zelfvoorzienend zijn, maar kan de groeiende vraag niet bijhouden. Duitsland heeft de hoogste omzet in biologische producten, maar slechts 50 procent daarvan komt uit eigen land.”

Omschakelen

Ook in Nederland is grond schaars. “Daarom overleggen we met provincies en natuurorganisaties omdat de gronden rond natuurgebieden niet geschikt zijn voor intensieve landbouw, maar wel voor biologische landbouw.” De overheid voerde van 2001 tot 2011 actief beleid op biologische landbouw. Vanaf 2007 plukte de consument daar de vruchten van. Nu is de biologische sector op zichzelf aangewezen. Eerlijk en puur

Van den Idsert stelt dat de crisis nauwelijks invloed heeft gehad op de vraag naar biologische producten. “Een groeiende groep mensen vindt echte kwaliteit, pure, eerlijke producten en vertrouwen in de voedselproductie steeds belangrijker. Om die reden komen ze vaak uit bij biologische producten. Het wordt steeds duidelijker dat een goede gezondheid samenhangt met een goede eetcultuur, weten waar je eten vandaan komt en hoe het is gegroeid.”