Cees 't Hart
’t Hart studeerde sociale wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Hij bekleedde diverse functies bij Unilever, waaronder leidinggevende functies in Italië, Polen en Hongarije. In 2008 werd hij benoemd als directievoorzitter van Friesland Foods. Na de fusie met Campina werd hij CEO van FrieslandCampina.

De Agro & Food sector is de stabiele motor van de Nederlandse economie en heeft een toegevoegde waarde van €48 miljard. Nederland is de nummer twee van de wereld als het gaat om export van agrifood producten, alleen de Verenigde Staten exporteert nog meer. ‘t Hart: “Dat is op zich een enorme prestatie voor een klein land en dat kan alleen als we efficiënt, effectief èn duurzaam produceren. Meer produceren met minder middelen is nodig om deze toppositie te behouden en verder te laten groeien. Belangrijk is het sluiten van kringlopen waarbij alle restproducten opnieuw gebruikt kunnen worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk uit bietenblad biogas te produceren, de bieten zelf te benutten als basisgrondstof voor afbreekbaar plastic en met de suikerzuren uit bietenpulp de houdbaarheid van producten te verbeteren. Efficiënt en zeer verantwoord dus. De sector zet in op innovatie omdat het daarmee mogelijk wordt ook in de toekomst te blijven groeien.”

Miljoenen beschikbaar voor innovatie

’t Hart stelt dat kennispartners onontbeerlijk zijn. “De gouden driehoek overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven werken uitstekend samen om tot de best haalbare resultaten te komen. Kennis en innovatie betekenen een versterking van de samenwerkende bedrijven waar nieuwe innovatieve projecten uit ontstaan. Naast de forse private investeringen is er dit jaar €70 miljoen aan publieke middelen beschikbaar voor innovatief onderzoek waar TNO, DLO/WUR en andere kennispartners gezamenlijk op inzetten.”

Verantwoord produceren

Naast innovatie is duurzaamheid ook een belangrijke voorwaarde. “Voor onze sector ligt de focus de komende jaren op verschillende punten: alle dierlijke producten moeten diervriendelijk geproduceerd worden,” aldus ’t Hart. De veehouderijsector heeft afspraken gemaakt om het antibioticagebruik terug te dringen en dit niet meer preventief te gebruiken. ‘Hart: “Feitelijk staan gezond en verantwoord voedsel met aandacht voor dierenwelzijn continu op onze prioriteitenlijst. Blijvend innoveren en investeren in verantwoorde productie komen niet alleen het Nederlandse voedsel ten goede, maar ook onze exportproducten. Daarnaast is er een grote exportmarkt voor onze kennis en kunde op dit gebied.”

Inspanningen niet voldoende bekend

Dat de gemiddelde Nederlander niet zoveel weet van alle inspanningen binnen deze sector om gezond en verantwoord voedsel te produceren, komt volgens ’t Hart door de bescheidenheid van de sector. “Maar met een aandeel van 10% in het Bruto Nationaal Product is de sector ontzettend belangrijk voor Nederland. We doen er alles aan om voedsel gezond en verantwoord te produceren. Nederlanders zijn kritisch, vooral de milieu- en dierenorganisaties. Langzamerhand komt er meer aandacht in de media voor de grote potentie van de Agro & Food sector. Terecht vinden wij: met een groeiende wereldbevolking heeft de voedingssector in Nederland nog een enorm potentieel.”