Hierin werd afgesproken dat Europa de interne graanmarkt mocht blijven beschermen via importheffingen als het de steun en heffingen rond peulvruchten zou opheffen. De graanprijs bleef daardoor hoog en de teelt en verwerking van peulvruchten verdwenen uit Europa.

Eigen eiwit produceren

Udo Prins werkt als onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, dat onderzoek doet op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid en hij vertelt er meer over. “Momenteel komt de teelt van soja en lupine terug naar Europa. Enerzijds omdat de peulvrucht als zodanig politiek in de belangstelling staat en anderzijds omdat de consument harder protesteert tegen de kap van regenwouden in bijvoorbeeld Brazilië voor de teelt van soja.” Voorheen ging een groot deel van de soja uit de VS en Latijns Amerika naar Europa, maar sinds enige tijd koopt vooral China dit. “Dat maakt Europa ervan bewust dat we niet alleen afhankelijk moeten zijn van geïmporteerd eiwit dat bovendien sterk in prijs fluctueert. Europa moet meer ‘eigen’ eiwit produceren”

Gezondere leefstijl

Prins stelt dat ook een grotere bewustwording over het ongezonde westerse dieet een rol speelt. “De vleesconsumptie is enorm hoog en veel mensen stappen over op vegetarisch of flexitarisch (minimaal eens per week geen vlees). Soja en lupine worden veel gebruikt in vleesvervangende producten. De teelt van deze twee soorten peulvruchten kan ook helpen om het wereldvoedselprobleem in 2050 op te lossen.”

Gerechten met lupine in hoofdrol

Vooral lupine biedt volgens Prins interessante kansen voor Nederland. “Ik verwacht dat de bulk van de sojateelt uiteindelijk naar oostelijk Europa gaat omdat de grond en productie daar veel goedkoper zijn. Het is de vraag of er dan nog kansen blijven voor een meer gespecialiseerde teelt van soja voor menselijke consumptie in Nederland. Lupine lijkt hier meer geschikt voor en kan uitstekend dienen als rijke eiwitbron in allerlei voedingsmiddelen of als hoofdingrediënt.” Lupine groeit op dit moment het best op zuurdere gronden en wordt daarom vooral geteeld in het oosten van Nederland. “Het wordt een gewas met een verhaal: regionaal geteeld en verwerkt waardoor het een grote groep consumenten aanspreekt.”