Heel agrarisch Nederland verzamelt zich van 7 tot en met 10 september op deze beurs in Biddinghuizen, dit jaar voor de vierde keer gehouden. Zo’n 260 fabrikanten, importeurs en dealers in de landbouwmechanisatie tonen zo’n drieduizend nieuwe trekkers, werktuigen en oogstmachines.


De agrarische sector biedt door de nieuwste technieken en innovaties het neusje van de zalm voor veehouders en akkerbouwers. Drones, ICT en gps zijn nu al niet meer weg te denken bij het verbouwen van gewassen. Ook trekkers en andere landbouwwerktuigen bevatten de nieuwste snufjes om het werk zo duurzaam, betaalbaar en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. Zo kunnen bezoekers op de beurs zelf de beste trekkers uitproberen op een TrekkerParcours vol obstakels. Een uitgelezen kans om te testen hoe goed een trekker presteert. “Maar we zien ook de nieuwste werktuigen, zoals rooimachines en zelfrijdende spuitmachines. Die laatsten zijn zo ongeveer de ‘heilige graal’ voor boeren. Nederland is heel goed in dat soort producten,” vertelt Willem Bierema, directeur van AgroTechniek Holland.


“Met dit evenement proberen we ook de Nederlandse fabrikanten in de schijnwerpers te zetten. Zo zijn er demonstraties bietentechniek, waarbij de nieuwste rooimachines worden getoond. Zo’n bietenrooier weegt nu, leeg, zo’n dertig ton. Zulke zware voertuigen verdichten de bodem sterk. De oplossing daarvoor zijn lichtere machines of bodemdrukverlaging door bredere en betere banden of rupsen en een grotere werkbreedte.”Er is ook een aardappelarena, waar de grote aardappelverwerkers Aviko en McCain hun telers uitnodigen. Ook hier zie je de nieuwste technieken op het gebied van aardappelteelt.

Smartfarming

'Smartfarming' is trouwens nog maar een van de highlights op de beurs. 

Ook ‘smartfarming’ krijgt veel aandacht op de beurs. Volgens Willem Bierema gaan we steeds meer toe naar een kleinschaliger manier van werken. “Niet meer hele arealen bespuiten of bestrooien met kunstmest, maar alleen daar waar het gewas of de bodem het nodig heeft. Door drones in te zetten kun je de behoefte lokaliseren en vervolgens heel precies spuiten. Dat is efficiënt en veel vriendelijker voor de bodem. Ook de inzet van onbemande robots is hier relevant. Manuren zijn een kostenpost voor telers. Robots daarentegen, kun je altijd en overal laten werken.

'Smartfarming' is trouwens nog maar een van de highlights op de beurs. “Er is bijvoorbeeld ook een stand waar de Rijksdienst voor het Wegverkeer aandacht vraagt voor het gebruik van kentekenplaten voor agroverkeer. Vanaf 2017 is dat namelijk verplicht.”

Levend vee

Voor het eerst is er ook levend vee op de beurs. Hier vindt onder meer de finale plaats van de uitverkiezing van de 'Beste Boerenkoe'. "En dat is niet een koe die de meeste melk geeft, maar juist de meest duurzame koe", zegt Bierema. “Zo’n koe wordt dubbel zo oud, heeft minder medicijnen nodig en wordt vet van stro in plaats van krachtvoer. In deze tijden van lage melkprijzen zijn ‘duurzame’ koeien interessant: je hebt minder kosten en het is diervriendelijker. Verder is er veel aandacht voor kalveren, onder meer met de afsluiting van het Jaar van het Kalf. We zien alles over hoe je een kalf de allerbeste en meeste gezonde start geeft. Bij de WUR Dairy Campus kun je een virtuele stallentoer maken. ‘Een state of the art’-stal, waar de bezoeker de stal van de toekomst kan zien en ervaren.”

Fun is er ook, agrotainment, zoals Bierema het noemt. Zo is er op vrijdag een concert van Mooi Wark en ook het testrijden en het trekkerparcours zijn leuk om te doen. En net als op veel andere beurzen geven de standhouders ook van alles weg, dus loopt iedereen straks over het beursterrein met allerhande agro-gadgets als voeremmers en petjes.