Innovatie in de hele keten

Granen, aardappelen en suikerbieten hebben een lange weg te gaan totdat er een eindproduct ligt. Granen worden verwerkt tot brood, suikerbieten tot suiker voor voedingsmiddelen en aardappelen tot knapperige frietjes of zetmeel. Matthé Elema, secretaris van het Productschap Akkerbouw: “Innovaties komen dan ook vanuit uit alle delen van de keten. Boeren gebruiken betere teelttechnieken en betere graan-, aardappel- of bietenrassen, de verwerkende industrie innoveert door betere of nieuwe halffabricaten te produceren, de bakkers bakken nieuwe soorten brood en de retailer jaagt innovatie aan door om nieuwe producten te vragen. Stokbrood is een klassiek voorbeeld: op verzoek van consumenten gingen supermarkten vragen om stokbrood. En dus zijn bakkers het gaan maken.”

Betere teelttechnieken

Als relatief klein akkerbouwland, met een relatief hoge kostprijs, moet Nederland zich onderscheiden door goed te luisteren naar wat afnemers willen en daar oplossingen voor te bedenken. Elema noemt de aardappel. “Door te veredelen kun je betere rassen maken en aardappelziektes voorblijven. Bij graan kun je meer doen met de gunstige effecten ervan op de volksgezondheid zoals lichaamsgewicht en hart- en vaatziekten. Je kunt het aanbod van volkorenproducten vergroten of een gezondheidsclaim leggen op bijvoorbeeld volkorenbrood. En bij suikerbieten geldt dat je door betere teelttechnieken en verbeterde rassen de opbrengst van de suikerbieten kunt verhogen. Dat is de afgelopen jaren gebeurd. Een suikerbiet levert inmiddels 25 procent meer suiker op dan tien jaar geleden. ”