Vorig jaar kwam FrieslandCampina met een nieuwe, duurzame verpakkingslijn. Vanuit het algemene duurzaamheidsbeleid van Friesland-Campina, hebben we ook een duurzaamheidsvisie voor verpakkingen,” stelt Taco Kingma, manager sustainable business bij FrieslandCampina. “Duurzaamheid en business zijn bij ons een geïntegreerd geheel, wat tot uiting komt in ons alles overkoepelende actieprogramma nourishing by nature: zorgen voor betere voeding voor de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst. Duurzame verpakkingen zijn daar een onderdeel van. In de Raam-overeenkomst tussen VNG, overheid, CBL en FNLI is het voornemen vastgelegd om als branche nog meer werk te  maken van de verduurzaming van verpakkingen.”

Reduce, remove, recycle, renew

Voor FrieslandCampina gelden daarbij de sleutelbegrippen ‘reduce’(minder materiaal, CO2-uitstoot en voedselverspilling), ‘remove’ (verwijdering schadelijk materiaal), ‘recycle’ (gebruik gerecycled materiaal) en ‘renew’ (biobased grondstoffen, duurzame bosbouw et cetera). “Dat biedt kansen en uitdagingen,” zegt Kingma, “want randvoorwaarden als veiligheid en houdbaarheid van producten moeten overeind blijven. En het moet financieel haalbaar zijn. Ook de beschikbaarheid van duurzame grondstoffen, zoals biodiesel is een uitdaging. Er moet een constante en voldoende grote stroom zijn. Samen met onze ketenpartner Elopak hebben we nu een flinke slag gemaakt.”

Gebruik van andere grondstoffen

De verpakkingen van Campina melk en karnemelk, Vifit, Optimel en Yokidrink zijn verduurzaamd door gebruik te maken van andere grondstoffen. Zo wordt geen ruwe olie, maar biodiesel ingekocht voor de dop en het kunststoflaagje binnenin. Later dit jaar volgen ook de pakken vla en yoghurt. Kingma: “In de komende jaren (tot 2020) willen we dit uitbreiden naar houdbare producten als Chocomel en Fristi, waarbij ook de aluminiumlaag uit het pak zal worden vervangen.
Hetzelfde gebeurt met producten specifiek voor de horeca en catering. Zeer recent is een nieuwe verpakking van Boer en Land, een kartonnen pakje met draaibare dop, in de markt gezet. Die vervangt de kunststof drinkbeker (250 ml) met aluminium deksel. “Opdrachtgevers en gasten van cateraars vragen om duurzame producten,” vertelt Irene van Echtelt, channel marketeer Foodservice. “Ons Boer en Land merk is bovendien biologisch, zo’n duurzame verpakking past daar uitstekend bij. We maken zelf geen verpakkingen, dus werken we nauw samen met bedrijven in de gehele keten, zoals leveranciers van grondstoffen en de makers van de pakjes. Die recyclebare, kartonnen pakjes zijn gemaakt van houtpulp uit FSC-gecertificeerde bosbouw. De carbon footprint van deze nieuwe verpakking ligt, ten opzichte van de oude bekers, ruim vijftig procent lager. Die van de vernieuwde literpakken zo’n twintig procent.”