Frits Geutink
Melkveehouder

Jan Hulshof
Melkveehouder

Ze investeren in duurzaamheid en dat legt hen geen windeieren. Zeker als er subsidie wordt verleend, verdienen ze de kosten er tegenwoordig binnen afzienbare tijd mee terug. "Ik liep al een aantal jaren in m'n hoofd met plannen om zelf energie te produceren", vertelt melkveehouder Jan Hulshof uit Mariënvelde. "Dat begon toen hier in de buurt windmolens werden geplaatst, hoewel dat een investering van een hele andere orde is. Begin vorig jaar begon de prijs voor zonnepanelen sterk te dalen en werd het steeds interessanter. Dus toen ik op een open dag Fred Reulink ontmoette van Syntronixs Solar, was de stap niet zo moeilijk. Hij had een goed onderbouwd verhaal en rekende aan de hand van een professioneel ontwerpprogramma nauwkeurig voor wat de gegarandeerde opbrengst en het rendement zouden zijn."

Asbestsanering

Een bijkomend voordeel voor de Gelderse agrariër was dat hij een nieuwe stal ging bouwen en in aanmerking kwam voor de provinciale subsidieregeling asbestsanering. Als hij voor minimaal 10 % van de oppervlakte van het oude asbestdak aan zonnepanelen zou plaatsen, kreeg hij een aanzienlijke bijdrage van de overheid. En zo gebeurde het. Sinds afgelopen zomer liggen er op zijn stal tachtig zonnepanelen, die hij - met het subsidievoordeel meegerekend - in zes à zeven jaar kan terugverdienen.
"Bijna de helft van ons huidige stroomverbruik kan ik nu zelf opwekken", weet Hulshof, die zo'n twee keer per week op de computer de productiecijfers volgt van het PV (Photo Voltaïsch) systeem. "Als straks de capaciteit van de nieuwe stal volledig in gebruik is, lukt dat niet meer." De geïnstalleerde capaciteit is 18.000 kilowatt per jaar, het verwachte stroomverbruik neemt naar verwachting toe tot 60.000 kilowatt.
"Het scheelt aanzienlijk in de energierekening", zegt de melkveehouder. "En we werken mee aan een duurzame samenleving, net als met de nieuwe stal. Die voldoet ook aan alle eisen, onder meer wat betreft het energieverbruik. We moeten ook aan onze toekomst denken, het gaat niet alleen maar om geld verdienen." Hulshof denkt dat in de toekomst plaatsing van extra zonnepanelen interessant kan zijn voor zijn bedrijf. Door zijn positieve ervaringen met zonnepanelen hebben al meerdere collega's zijn voorbeeld gevolgd, weet hij.

Op tijd voor subsidie

Frits Geuting, die een melkveebedrijf heeft in het Gelderse Lievelde, is ook enthousiast over de investering in zonnepanelen. Het traject duurde even, maar was absoluut de moeite waard. "Als de zon schijnt, ga ik vaak even kijken op de meter", vertelt hij. "We hebben een beroerde winter gehad, met veel sneeuw. Maar de teller staat op ruim 9.500 kilowatt, dat is ruim de helft van de geschatte jaarproductie. En we hebben nog vier, hopelijk zonrijke maanden te gaan."
Al in 2009 vroeg Geuting voor het eerst een SDE-subsidie aan (Stimulering Duurzame Energieproductie). "Helaas hebben we die vanwege de vele aanvragen niet gekregen", blikt hij terug. "Maar in 2010 lukte het wel. Maar toen hebben we de aanschaf nog even uitgesteld. We wilden de installatie eerst op de ligboxenstal plaatsen, maar hebben er uiteindelijk voor gekozen om een nieuwe schuur te bouwen, waar nu 90 zonnepanelen op liggen. Om de subsidie te krijgen, moesten ze vóór september functioneren, en ze zijn in juli geplaatst."

Niet rijk rekenen

Een extra voordeel was dat de prijs van de zonnepanelen sinds de aanvraag sterk gedaald, en de subsidie onveranderd gebleven was. Normaal zou de investering in acht jaar zijn terugverdiend, nu kan het al binnen ongeveer drie jaar. "Maar je moet jezelf niet rijk rekenen", nuanceert de agrariër. "De energieprijzen stijgen lang niet zo snel als een tijd geleden werd voorspeld. En als we meer zonne-energie produceren met z'n allen, komt er meer energie beschikbaar. Dan wordt stroom goedkoper en is de winstmarge voor het zelf produceren kleiner."
"Duurzaamheid is belangrijk, maar het moet ook financieel aantrekkelijk zijn", zegt de agrariër eerlijk. "Anders doe je dit soort investeringen niet." Een grappige bijkomstigheid is dat doordat zijn bedrijf nu zelf goedkope stroom opwekt, er niet meer 's nachts elektrisch beregend wordt (vanwege het lagere tarief). "Sinds we de zonnepanelen hebben, beregenen we overdag", verklaart hij. "Als het te droog is, schijnt de zon meestal volop. En als je stroom overhoudt en verkoopt, krijg je er niet zoveel voor. Mijn vrouw doet ook niet meer 's nachts de was, ook die machine draait overdag."