Wouter de Bruijn
Wouter de Bruijn
Voorzitter van het Platform Verduurzaming Voedsel

Duurzaam voedsel zijn producten die zich positief onderscheiden door de manier van produceren: diervriendelijk, biologisch, milieuvriendelijk en/of ethisch. De groei blijkt ook uit de jaarlijkse Monitor Duurzaam Voedsel. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie presenteerde deze monitor in juni. De omzet van producten met een ona­ankelijk gecontroleerd keurmerk steeg in 2011 met 30,5% tot ruim 1,7 miljard euro. De groei is zelfs nog een fractie hoger dan in 2010, toen de stijging 29,4% bedroeg.

Platform Verduurzaming Voedsel

“Dat geeft aan dat we hier met een structurele ontwikkeling te maken hebben”, stelt voorzitter van het Platform Verduurzaming Voedsel, Wouter de Bruijn. Dit is een samenwerkingsverband van LTO/ZLTO (boeren en tuinders), FNLI (verwerkende levensmiddelenindustrie), CBL (supermarkten), Veneca (cateraars), KHN (horeca) en het Ministerie van EL&I, dat zich al drie jaar inzet om duurzamere producten op de markt te introduceren en de bestaande productie- en distributieprocessen versneld te verduurzamen. “Verduurzamen is een continu proces”, aldus de Bruijn. “In het Platform hebben we eerst het containerbegrip ‘duurzaamheid’ vertaald naar negen thema’s waarop verbeteringen plaatsvinden: water, energie, dierenwelzijn, emissies, transport, reststromen, biodiversiteit, arbeid en eerlijke handel. Verder zijn meer dan 40 innovatiepilots in gang gezet. Een voorbeeld daarvan is het verzamelen van ko┬×edik in de horeca waarna er oesterzwamsporen aan toegevoegd worden en na enige weken deze oesterzwammen terug gaan naar de horeca om gegeten te worden. Zo wordt afval een voedingsbodem! Ook is het Informatie Systeem Verduurzaming Voedsel ontwikkeld. Hier laten bedrijven zien wat zij doen om hun producten en processen duurzamer te maken en dat is een belangrijke stap in het transparanter maken van onze voedselproductie.”

Ketensamenwerking

“De verduurzaming van de productieen distributieprocessen is zeer gebaat bij ketensamenwerking. Sterker nog, dit is naar onze mening een belangrijke voorwaarde voor succes”, aldus De Bruijn. “We merken dat ketensamenwerking steeds intensiever wordt. De schakels aan het eind van de keten zijn steeds meer bereid om garant te staan voor afname, zodat toeleveranciers in grotere zekerheid kunnen produceren. Samenwerking in de keten geeft daardoor een impuls aan vernieuwing en een verdere versnelling in het verduurzamingsproces.” De Bruijn stelt echter dat deze resultaten slechts ‘een topje van de ijsberg’ zijn. “De grote verbeterstappen van verduurzaming zitten in de productie- en distributiesystemen.”