Peter Smeets
Platform Verduurzaming Voedsel

Verduurzaming van de voedselproductie en distributie

“Bedrijven proberen onder meer leveranciers in alle uithoeken van de wereld zover te krijgen dat ook zij hun producten duurzamer produceren.” Aan het woord is Peter Smeets, van het Platform Verduurzaming Voedsel. Door bedrijven te helpen met het opstarten van duurzaamheidsprojecten werkt het platform aan verduurzaming van de voedselproductie en distributie. “Er zijn negen thema’s gedefinieerd waarop verduurzamingspilots worden ondersteund: water- en energiegebruik, CO2- en transportreductie, afvalpreventie, duurzame teelt, dierwelzijn, betrokkenheid medewerkers en eerlijke handel.”

Ketensamenwerking is cruciaal

Initiatieven voor verduurzaming zijn er volop. Retailers zijn onder andere bezig met het geven van sterren op varkensvlees die aangeven hoe goed de varkens het bij leven hebben gehad; of verminderen de afvalberg door de koffiedrab naar paddenstoelenkwekers te brengen, die het vermengen met hun grond. Het eindproduct, de paddenstoelen, gaan vervolgens terug naar de retailer. Volgens Smeets is ketensamenwerking cruciaal. “Als je weet wat de volgende schakel in de keten wil, is dat belangrijk voor de bedrijfsvoering. Zo kan je naar een meer vraaggestuurde productie gaan, in plaats van een aanbodgerichte productie, wat veel efficiënter is.”