Geen calorierijk voedsel zonder voedingsstoffen of voedsel met allerlei toevoegingen, maar werk met natuurlijke producten die de natuurlijke processen van het lichaam zo goed mogelijk sturen.

 “Systeemdenken,” zo omschrijft Marjon Wijdeven het proces. “Dat begint bij de balans van de drie eenheid van mineralen, microbiologie en vitaliteit.” Na de tweede wereld oorlog is afgesproken dat hier nooit honger meer zou komen. Dat heeft de Agrofoodsector met  de kennis van toen geweldig opgepakt en hoogproductieve landbouwsystemen opgezet. De Nederlandse consument heeft daardoor altijd voldoende keuze in voedsel voor een lage prijs. Nu staat de Agrofoodsector voor een groot aantal uitdagingen. De consument wil graag gezonde voeding die op een duurzame wijze is geproduceerd. Wekelijks wordt de consument via media in de war gebracht door tegenstrijdige berichten over voedsel. Vital Food Management daagt de AgriFoodsector maar ook de consument uit om bewuster na te denken over voedsel. Marjon: “Kwaliteit is vaak op wetgeving gebaseerd. Ik zoek andere ingangen om via natuurlijke processen de kwaliteit te verhogen met bijvoorbeeld gezonde microflora. Bedrijven in de voedselketen laten zich vaak leiden door marktwerking. Marjon is ervan overtuigd dat elke boer anders zou willen produceren als het een inkomen oplevert. 

Marjon Wijdeven, een praktische en no-nonsense vrouw, studeerde Levensmiddelentechnolgie, Hogere bedrijfskunde en Natuurvoedingskunde en werkte als productontwikkelaar, productie- en kwaliteitsmanager bij een pluimveeslachterij. “Bij de huidige voedselketen zie ik veel eilandjes; elke schakel optimaliseert de eigen bedrijfsvoering. Samenwerking tussen de ketens met meer transparantie en informatie verbetert de kwaliteit van de voeding.”

Een gezonde voedselketen begint met een goede bodemgezondheid. Als de bodem vitaal is, met voldoende mineralen en micro-organismen dan komen er meer voedingsstoffen in de gewassen wat weer gezond voedsel oplevert. Met Soiltech (de specialist op bodemgezondheid en plantvitaliteit) realiseerde Vital Food Management Fytaforce; een vloeibare meststof met hoge biodiversiteit van nuttige micro-organismen. Met Soiltech en Topturn loopt er een pilot om vanuit het systeem denken bij Telersvereniging de Schakel om de kwaliteit, houdbaarheid en smaak te optimaliseren van o.a. Harries wortelen. Met Topturn onderzocht Vital Food Management het product BioAktiv: een zuurstofactiverend product dat  aan veevoer toegevoegd wordt. Het antibioticagebruik daalt hiermee fors.
Samen met KemperKip realiseerde Vital Food Management een maximaal haalbaar kwaliteitscertificaat voor biologische- en uitloopkip. Marjon: “Een mooi voorbeeld van een totale keten met volledige transparantie.”

Vital Food Management ondersteunt bedrijven om out of the box te denken om het spanningsveld tussen korte termijn productie en lange termijn duurzaamheid op te lossen. Marjon Wijdeven: “Dat kan niet van vandaag op morgen. De uitdaging is om kennis en kunde te koppelen aan de praktijk met praktische oplossingen die in alle schakels van het bedrijf gedragen worden. Zodat iedereen met passie werkt aan 100 % aandacht voor het eten: van Boer tot Bord.”