HLB draagt bij  door onderzoek,  diagnoses en praktische adviezen voor de gehele agro-keten. “De HLB Groep bestaat uit HLB BV, De Groene Vlieg Bio Diagnostics en De Groene Vlieg Bio Control met elk hun eigen expertise en daardoor kunnen wij ons toegepast wetenschappelijk onderzoek  makkelijker en sneller inzetten voor praktische  toepassingen en goede advisering met een bewezen meerwaarde”, vertelt Janny Peltjes, directeur eigenaar van de HLB groep. Hiermee kan HLB doorgroeien tot een internationale speler op het gebied van bodem- en gewasonderzoek, diagnostiek en advisering. Op dit moment is het bedrijf actief in meerdere Europese landen.  De mix van 130 enthousiaste wetenschappers, onderzoekers, adviseurs, veldmedewerkers en laboranten zorgt voor een perfecte match tussen wetenschap en praktijk.

Verantwoorde en duurzame gewasbescherming

Alle activiteiten van HLB richten zich op een verantwoorde en duurzame landbouw. Van biologische oplossingen zoals het kweken van steriele uienvliegen  tot signaleringssystemen voor insecten en advisering. Van het intensief opsporen van bodemziekten  tot een betrouwbaar advies op maat. Hierdoor levert HLB praktische advisering hoe ziekten praktisch en zo duurzaam mogelijk beheersbaar zijn. Unieke apparatuur en softwareprogramma’s worden ingezet die rekening houden met populaties, bodemparameters en resistenties in gewassen. Peltjes: “We kijken de laatste jaren niet alleen naar de schadelijke organismen maar ook naar het nuttige bodemleven. Langzamerhand groeien we in de landbouw toe naar een systeem gericht op optimale plant- en bodemgezondheid. Wij ontwikkelen hier de kennis voor”. Ook is HLB geaccrediteerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa) voor het uitvoeren van onderzoek op quarantaineziekten inclusief het rasresistentieonderzoek tegen (quantaine) ziekten.

Het lab naar het veld: Digitale diagnostiek

Een belangrijke innovatieve ontwikkeling  van HLB die volledig past in precisielandbouw is digitale diagnostiek. “Omdat we kennis zo snel mogelijk in de agroketen en bij de teler willen brengen, hebben wij onder andere de PlantCheck app ontwikkeld.” Met deze app kunnen telers symptomen van ziekten en gebreken op een plant, bol, wortel of stengel fotograferen. De app verstuurt de foto naar HLB en de teler ontvangt  vervolgens een advies. Peltjes: “Met PlantCheck breng je de kennis en het lab naar het veld. De teler kan daardoor snel ingrijpen waardoor chemie gereduceerd wordt . Daarnaast krijgen we middels deze data nog beter inzicht in de ontwikkeling van ziekten en plagen . De app is innovatief maar onze echte innovatie zit ‘m  in het ontwikkelen van een volledige automatische digitale diagnose  waarmee een teler of adviseur met ons product zelf een diagnose uitvoert op zijn of haar gewas. Momenteel testen we ons ontwikkelde prototype die zeer perspectiefvol lijkt.  Op deze manier kan de teler snel handelen en past deze toepassing volledig in verantwoord gebruik van middelen en het produceren van veilig en gezond voedsel.”