Albert Jan Maat
Voorzitter LTO Nederland

Op het gebied van duurzaam produceren gebeurt heel veel, meent Albert Jan Maat, voorzitter van de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. “In de glastuinbouw wordt volop geïnvesteerd in bio-energie en het benutten van zonne-energie en aardwarmte. In de veehouderij draait het om dierenwelzijn en bijvoorbeeld nieuwe stallen met weinig ammoniak en stank. Akkerbouwers werken met GPS-gestuurde apparatuur voor een beperkt gebruik van (kunst)mest en gewasbescherming. Daardoor is het gebruik van bestrijdingsmiddelen met 40 procent gedaald.”

Biologische producten

De productie van biologische producten neemt toe, maar de afzet is nog beperkt. Maat: “De grootste uitdaging is betere samenwerking tussen boeren, afnemer, verwerkers en de markt. Er wordt door boeren veel geïnvesteerd in efficiënter werken, schoon water, gezonde bodem en lucht. Maar nog steeds moet het zo goedkoop mogelijk.”

Duurzame producten

De afzet van duurzame producten is continu een punt van aandacht, meent Maat. “Wij zijn de grootste exportsector van de Nederlandse economie. Voor ons is er alleen toekomst als we de manier van produceren beter vermarkten. Dat kan door duurzaamheidscertificaten aan het product te koppelen, kijk naar Beemsterkaas, Ronddeeleieren en varkensvlees met een ster van de Dierenbescherming.”

Multifunctionele landbouw

Inmiddels is multifunctionele landbouw een van de snelst groeiende sectoren. Boeren bouwen met streekproducten aan relaties met hun klanten. Ze hebben zorgboerderijen, doen aan agrarisch natuurbeheer, recreatie en kinderopvang. Maat: “Boeren en tuinders dragen bij aan maatschappelijke behoeften als gezondheid, rust, ruimte, water en energie. Kortom, het belang van de land- en tuinbouw gaat verder dan alleen het produceren van voedsel, planten bloemen.”