Lucas Simons
Duurzaamheidsspecialist en ondernemer.

Door de optelsom met klimaatverandering en schaarser wordend olie en drinkwater, staan we dan ook voor een mega-uitdaging, stelt duurzaamheidsspecialist en ondernemer Lucas Simons. Om die uitdaging aan te gaan moeten we duurzaamheid allereerst niet zien als klein en aaibaar. “Niet iedere boer moet boer blijven”, zegt Simons. “Dat is vloeken in de kerk bij NGO’s, maar slechte bedrijfsvoering bij te kleine boeren zorgt juist voor blijvende armoede. Ze verdienen te weinig, waardoor kinderen niet naar school kunnen en er geen vooruitgang is.” De oplossing ligt volgens hem in efficiënter en duurzamer gebruik van beschikbare grond door minder boeren; ‘sustainable intensification’. “Geen extremen als 100 hectare monocultuur”, stelt Simons. “Maar wel op een groter stuk land dan nu meer intensief  verbouwen, zodat boeren voldoende kunnen verdienen om van te leven en een leven op te bouwen.”

Voedselverspilling

Los van de groeiende vraag naar voedsel, speelt in de Westerse wereld nog een ander probleem: voedselverspilling. Recente studies tonen aan dat in Europa zo’n 30 procent wordt verspild en in de Verenigde Staten zelfs 40 procent. Simons: “Voedsel is het meest belangrijke dat we hebben, maar we zijn doorgeslagen in ons beeld. Ik erger me aan spelshows waar met taarten wordt gegooid en een kromme komkommer die door zijn ‘afwijkende’ vorm de winkel niet haalt, is absurd. Daar moeten we toch boos om worden met z’n allen?” Hij wijst erop dat verspilling zeker niet alleen in huishoudens plaatsvindt. Een slechte infrastructuur in de keten van voedingswaren draagt er ook sterk aan bij. Zeker als we alle productiekosten – zoals water, olie en kunstmest  - erbij meerekenen. “Verspilling van voedsel op deze grote schaal is een van de grootste misdaden die gaande is.”

Naar welke situatie moeten we toe? “Je moet consumenten uiteindelijk twee producten voorschotelen: duurzaam en nog duurzamer. Zij leggen de verantwoordelijkheid namelijk bij producenten. Het is dan ook erg goed te zien dat niet alleen cacao- en koffieproducenten, terug de keten in gaan, maar dat palmolie- en aardappelproducenten dit ook doen. Landbouw is de belangrijkste sector die we hebben. We moeten samen flink investeren in een nieuw systeem.”