De voorzitter van LTO Nederland wijst erop dat deze strategie is gebaseerd op respect voor mens, dier, plant en omgeving. “Duurzaam produceren zal tot succes leiden als de hele keten daarin nauw samenwerkt.”
LTO is mede-initiatiefnemer van bijvoorbeeld de Duurzame Zuivelketen, Fair Produce in de groenteteelt, de Kip van Morgen, Stervlees, de Kas als Energiebron en veel andere kleine initiatieven. “Nu al behoren we wereldwijd tot de koplopers wat dierenwelzijn en duurzaam ondernemen betreft. Duurzaam werken en economische kracht gaan zo hand in hand”, aldus Maat.

Ondersteunende rol

Hij legt uit dat LTO die route in de keten en op de markt wil verwezenlijken, niet via overheidsregels. “Dat is een nadrukkelijke keuze. Dat gaat sneller en beter. Wel kan de overheid een ondersteunende rol vervullen door bijtijds de bakens te verzetten, onder meer door fiscale stimulansen en modernisering van de mededingingsregels.”
Niet langer de laagste prijs als kompas, maar duurzame marktrelaties en een goede boterham voor alle ketenpartners. Die aanpak biedt volgens Maat de beste kansen voor versterking van de economische en maatschappelijke positie van boeren en tuinders.

Sterke positie

De LTO-voorzitter waarschuwt de politiek om zich verre te houden van ‘nationaal hobbyisme’. “Want dat is schadelijk voor onze concurrentiepositie en voor onze koploperspositie op het gebied van duurzaamheid.”
“Ik ben er van overtuigd dat we als Nederlandse agrarische sector de meeste kans hebben op een sterke positie wanneer we het beter doen dan de anderen. De beste maakindustrie in ons land is groen en combineert economische kracht met goed werkgeverschap, innovatie en respect voor al wat leeft, groeit en bloeit”, aldus de LTO-voorzitter.